Cyfleoedd Cyfartal

Anela Cerdd Cydweithredol Wrecsam i ddarparu addysg gerddorol o’r safon uchaf ar gyfer holl ddisgyblion a defnyddwyr y gwasanaeth, beth bynnag fo eu cefndir. Er mwyn gweithio tuag at y nôd, mae CCW yn ymrwymo i wneud  ei orau a defnyddio ei adnoddau  er mwyn sicrhau bod yr holl weithgareddau yn cael eu rheoli gan egwyddorion cyfle cyfartal, lle bo yr un person  ar sail eu cred crefyddol, barn wleidyddol, rhywedd, statws priodasol, hîl lliw, ethnigrwydd, tueddfryd rhywiol nac anabledd yn cael eu trin yn anffafriol neu’n anfanteisiol mewn unrhyw ffordd.

Mae’r datganiad hwn yn berthnsol i recriwtio a derbyniadau,  cwricwlwm, addysgu a dysgu ac i ddatblygiad a hyfforddiant staff.