Cerdd Cydweithredol Wrecsam

Gweledigaeth newydd am ddarpariaeth cerdd yn Wrecsam

AMDANOM NI

Dull newydd o ddarparu cerdd

Sefydliad llwyddiannus dim-er-elw yn cyflwyno darpariaeth cerdd safonol yn Wrecsam yw Cerdd Cydweithredol Wrecsam.

Rydym yn cynnig dull newydd o ddarparu cerdd ledled y sir, a ni yw’r prif gorff cydweithredol cerdd yng Nghymru.

Gwersi Mewn Ysgol

Rydym yn cyflwyno gwersi cerdd mewn ysgol i ddisgyblion o oedran Ysgol Gynradd i flwyddyn olaf Ysgol Uwchradd ledled y sir.

Ensemblau

Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o ensemblau a chorau, yn ystod ysgol ac ar ôl ysgol, gyda chyngherddau blynyddol gan y ddau.

Cyrsiau Lles

Yn ystod yr haf a gwyliau ysgol, rydym yn cynnal ystod eang o gyrsiau cerdd a lles sydd ar gael i holl blant a phobl ifanc gogledd Cymru.

School’s Out! 2024 – BOOK NOW!

School's Out for 2024 is still available to book via our website www.wrexhammusiccoop.com. Head over there and apply for your child's place! 22nd - 26th July at Penygelli Primary School, 9am - 4pm. We can't wait to see you all there! #SchoolsOut2024

PARTNERIAID

Mudiadau Cefnogol a Phartneriaid

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth nifer o fudiadau yn cynnwys Undeb y Cerddorion, Canolfan Cydweithredol Cymru, Elusennau’r Tywysog, Sefydliad Andrew Lloyd Webber a Chwmni’r Drapers.

Rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a holl ysgolion y sir.

NEWYDDION

Y diweddaraf gan CCW

Sylwch ar ein gwaith diweddaraf yma yn Wrecsam a ledled gogledd Cymru.

School’s Out! 2024 – BOOK NOW!

School’s Out! 2024 – BOOK NOW!

School's Out for 2024 is still available to book via our website www.wrexhammusiccoop.com. Head over there and apply for your child's place! 22nd - 26th July at Penygelli Primary School, 9am - 4pm. We can't wait to see you all there! #SchoolsOut2024

read more
First Experiences – Ysgol Bodhyfryd

First Experiences – Ysgol Bodhyfryd

What a way to start to the day at Ysgol Bodhyfryd with #FirstExperiences Practitioner Liam Hardwick, bucket drumming sessions and rhythm games. The students have been exploring and learning about the elements of music, key musical vocabulary and focusing on rhythm and...

read more
WMC is Now on Instagram!

WMC is Now on Instagram!

We are thrilled to announce that Wrexham Music Co-operative has officially joined Instagram! You can now follow us @wmc_note to stay connected and be part of our vibrant musical community. At Wrexham Music Co-operative, we are passionate about bringing music to life...

read more
First Experiences – Ysgol Penrhyn & Ysgol Rhostyllen

First Experiences – Ysgol Penrhyn & Ysgol Rhostyllen

Ysgol Penrhyn and Ysgol Rhostyllen enjoyed their song writing sessions with #FirstExperience Practitioner Cana Restall, writing songs called 'All we need' and 'Happiness'. They voted on the choice of chords and strumming pattern and enjoyed clapping and dancing along...

read more
First Experiences – St Christopher’s School

First Experiences – St Christopher’s School

The children at St Christopher's School had a great time playing the bucket drums. They used the drum sticks and their hands, playing along to some jazz and rock tunes. #FirstExperiences #ProfiadauCyntaf #NationalMusicServiceWales #WMC

read more